Video Thumbnail
Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin #yarınlarımıziçin | Değiştiren Adımlar Derneği

Değiştiren Adımlar Derneği Sürdürülebilirlik Manifestosu

1 – Değiştiren Adımlar Derneği olarak çeşitliliğin kabul gördüğü, farklılıklarla birlikte yaşadığımız, yenilikçi, değişimi kucakladığımız, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam kültürü oluşturmak için varız. Bu kültürün önemli bir sac ayağı olan sürdürülebilirlik açısından hem bireysel hem de kolektif sosyal sorumluluk bilinç ve farkındalığımızı geliştirmeyi, paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli, insan ve sonuç odaklı proje ve süreçlere öncülük etmeyi önemsiyor, topluma ve dünyaya karşı sorumlu hissediyoruz.

2 – Sürdürülebilirlik politikamızda toplum temelli bir yaklaşımı benimsiyor; yapacağımız çalışmalarda aşağıdaki ilkeleri temel alıyoruz: • Hak temelli yaklaşım, • Katılım, • Yaş, cinsiyet ve farklılıklar için kapsayıcı yaklaşım, • Güçlendirme, • Sahiplik, çözümler ve sürdürülebilirlik, • Şeffaflık ve sorumluluk.

3 – Yaşadığımız dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesinden hareketle yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde; çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, her türlü atığın öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikamızın temeli olarak kabul ediyoruz.

4 – Dünyaya, ülkemize, üye, gönüllü ve paydaşlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle ve toplumun yararına, kalıcı, sürdürülebilir, şeffaf ve erişilebilir bir işleyişle çalışıyor; gelecekten aldığımız ilhamla bilgiyi, teknolojiyi ve insanı odağımızda tutuyor, kültürel zenginliklerin artması, sosyal yaşamın çeşitliliği ve topluma karşı sorumluluk merceğinde gelişim alanlarımızı belirliyoruz.

5 – İnsanların yaşamlarına gerçek değerler katacak süreçler geliştirmek için vizyon, misyon ve değerlerimizin rehberliğinde cesaret ve tutkuyla çalışıyor, çağın öne çıkan yetkinlikleri ışığında sürekli gelişimi destekliyor, derneğimizi kararlılıkla geleceğe taşıyoruz.

6 – Doğa ve yetişen yeni kuşaklar için “sorumlu dünya vatandaşı” hassasiyetiyle hareket ediyor; kaynaklarımızı etkin kullanarak “sorumlu üretici” ve “bilinçli tüketici” olmaya özen gösteriyor, geri dönüşümü odağımıza alarak tek kullanımlık plastiklere karşı “plastiksiz bir gelecek” hayal ediyoruz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızın önerileriyle zenginleşen bir yol haritası üzerinden faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.

7 – Doğayı korumak, sağlıklı nesiller ve #yarınlarımıziçin doğal kaynakların kendini yenileme kapasitesini aşmamamız ve doğanın sağladığı mal ve hizmetlerin gerçek değerini kavrayarak yaşamamız gerektiğinin farkındalığıyla daha az hammadde kullanarak daha fazla üretmeyi önemli bir öncelik olarak ele alıyoruz.

8 – “İyilik insanlık sanatıdır.” prensibi ile topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya iyi iz bırakmayı, toplumsal ilerlemeye katkı vermeyi daima öncelik olarak görüyor, takip ettiğimiz sürdürülebilirlik politikamız ile karbon ayak izimizi sıfıra indirerek insana ve çevreye saygıda rol model dernek olmayı hedefliyoruz.”