Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin üçüncü olağan genel kurul toplantısı ile ilgili sizlere 13.04.2022 tarihinde attığımız mailde belirttiğimiz tarihler değişmiş olup buna göre;

Dernek tüzüğümüz gereğince bu sene gerçekleştirilmesi gereken derneğimizin üçüncü olağan genel kurul toplantısı Mayıs ayı içerisinde yapılacak olup; Üçüncü Genel Kurul Toplantısı’nın 21.05.2022 tarihinde yapılmasına; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise toplantının 28.05.2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Toplantı Erdal Eren Kültür Merkezi (Ataşehir/İstanbul)’nde yapılacak olup toplantımız saat 17:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Toplantı gündemi ve içeriği ile toplantı yerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Dernek genel kurul toplantısının gerçekleştirilebilmesi için yasal toplantı yeter sayılarına ulaşılabilmesi büyük önem arz ettiğinden siz değerli üyelerimizden mümkün olduğunca belirtilen tarihleri göz önünde bulundurarak hareket etmenizi ve yukarıda belirtilen tarihleri ajandalarınıza not etmenizi rica ederiz.

Genel kurula  katılabilmek için  2022 yılına kadar olan dernek üyelik ücretlerinin ödenmiş olması gerektiğini hatırlatır; son olarak ilgili düzenleme uyarınca dernek mevcut organlarının tüm görev, yetki ve sorumluluklarının da bir sonraki genel kurul toplantısına kadar devam edeceğini bildirmek isteriz. 

Bilgilerinize.

Toplantı Gündemi:
 
1- Açılış ve Yoklama Yapılması
2- Başkanlık Divanının Teşekkülü
3- Derneğin mali durum ve bütçesinin görüşülmesi
4- Önceki Dönem Yönetim Kurulu’nun ibrası
5- Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun Açık Oylama ile Seçilmesi Yönteminin Oylanması
6- Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
7- Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
8- Dilek ve Temenniler
 
Toplantı Yeri ve Saati:
 
1. Toplantı: 21.05.2022 – 17:00 – 19:00 Arası
2. Toplantı: 28.05.2022 – 17:00 – 19:00 Arası

ERDAL EREN KÜLTÜR MERKEZİ

Mustafa Kemal Mahallesi 3004 cadde,
3091/2. Sk. no:1, 34707
Ataşehir/İstanbul