Birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan 5 Kadın’ın hayallerinin yolculuğunun adı Renkli Kampüs. Amaçları, başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek. Onlar ‘Dünyayı değiştirmek için önce dünyanı değiştir’ dediler ve üniversiteli gençlerin yer aldığı bir sorumlu liderlik ve farkındalık programı olan Renkli Kampüs’ü tasarladılar. Renkli Kampüs katılımcıların yarısının fiziksel engeli olan gençlerin oluşturduğu çeşitlilikten ve farklılıklardan güç alan ezber bozan bir gençlik programı…

Renkli Kampüs üç ana başlık üzerine inşa edilmiş. Bunlardan birincisi kişisel gelişim ve sorumlu liderlik tarafını geliştirmek,  ikincisi insan kaynakları bağı ve istihdama hazırlık, üçüncüsü de sivil toplumda aktifleşmek için, seçilmiş STK’lar ile birlikte toplumdaki çözülmeyi bekleyen konular ile ilgili proje üretmek. Renkli Kampüs bir dönemi  Kasım ve Mayıs ayları arasında, 13 + 1 modülden oluşacak şekilde planlanmış durumda ve başvurular web sitesi üzerinden yapılabilir.

Renkli Kampüs 11. Dönem Programı- Aralık 2023-Mayıs 2024

Renkli Kampüs Projeleri

Renkli Kampüs programının en önemli sac ayaklarından biri olan Sivil Toplum Projeleri başlığı sivil toplumda aktifleşmek için, seçilmiş Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte toplumdaki çözülmeyi bekleyen konular ile ilgili proje üretmeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda her dönem farklı faaliyet konuları olan paydaş 6 adet Sivil Toplum Kuruluşu seçilir. Bu STKlar ile iletişime geçilip Renkli Kampüs dönemi boyunca uygulanacak çalışma prensipleri belirlenir. Başvuru sırasındaki tercihlerine ve ekibin çeşitliliği göz önüne alınarak gruplara ayrılan program katılımcıları kendilerine atanan STK ve iş dünyasından ve akademiden seçilmiş mentörleri ve Renkli Kampüs mezunlarından seçilen çırak mentörleri ile birlikte bir program dönemi boyunca belirledikleri bir sosyal konu üstüne bir proje hazırlar ve bunu dönem ortasında ve sonunda ekip olarak tüm katılımcılara, mentörlere ve STK temsilcilerine sunarlar ve geri bildirim alırlar. Paydaş STKlar bu projelerin sonuçlarından kendi süreçlerini iyileştirmek için faydalanırlar.