Değiştiren Adımlar Derneği, özellikle gençleri güçlendirmek, kişisel gelişimlerine destek olmak ve geleceğe hazırlamak için Eylül 2018’de kurulan, kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Derneğin birincil hedefi birbirinden farklı kültürü, geçmişi, cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni ve engeli olan gençlerin bir araya geldiği ve birlikte yaratma ve iş birliği yapma şansı yakaladığı ortamlar yaratmaktır.

Bu amaçlarla toplumu ve bireyleri güçlendirici ve fırsat eşitliğini sağlayan etkinlikler gerçekleştirmek, sivil toplum faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla farklı faaliyetler yürütür

Değiştiren Adımlar Derneği, enerjisini dünyayı değiştirmeye hazır olan mezun ve gönüllü ağındaki gençlerden ve genç hissedenlerden alır. Derneğin kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerinde tamamen gönüllülüğe dayanarak ilerleyen bir çalışma sistemi mevcuttur. Üniversite öğrencisi gençler, dernek bünyesinde bulundukları ekiplerde sosyal medya, kaynak geliştirme, insan kaynakları gibi alanlarda dernek faaliyetlerini sürdürür ve Renkli Kampüs, Renkli Adımlar, Kariyer Buluşmaları, Yaz kampları gibi projeleri tasarlar, yürütür. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu da yine daha eşitlikçi ve özgür bir dünya için emek veren gençlerden oluşur.

Vizyonumuz

Çeşitliliğin temel ilke olarak benimsendiği, birlikte yaşam kültürünü oluşturan, geliştiren ve bu alanlarda değer yaratan, Türkiye’de ilk akla gelen sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Toplumsal ve bireysel fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla erişilebilirlik ve kapsayıcılık odağıyla farkındalık oluşturmak ve bu alanlarda değişim öncüleri yaratmak.

Amacımız

Değiştiren Adımlar Derneği; bağımsız, özgün, kendi kaynaklarını yaratan ve değişimin temsilcisi olan kişi ve kurumları bir araya getirerek program ve projeler üretir. Amacımız çeşitliliğin kabul gördüğü yenilikçi, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam kültürü oluşturmaktır.

Değerlerimiz

  • Kapsayıcılık
  • Hak temelli olmak
  • Samimiyet
  • Açık fikirli olmak
  • Paydaşlık