Değiştiren Adımlar Derneği Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan 8 ekipten oluşmaktadır. Bu ekipler ve sorumluluk alanları aşağıdaki gibidir.

İnsan Kaynakları ve Kapasite Geliştirme

 • Dernek Yönetim ve gönüllü grubu içindeki yetkinliklerin desteklenmesi ve gönüllü ve üye ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Üye ve mezunların aidiyet duygularını pekiştirerek derneğe gönüllü katkı sağlamalarını destekleyecek etkinliklerin yapılması, dönemsel dernek ve programlar hakkında bilgilendirilmesi
 • Gönüllü havuzunun genişletilmesi, üye ve gönüllülerle birebir iletişimde olunması, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi
 • Renkli Kampüs programlarına katılacak katılımcıların seçilmesi
 • Program mezuniyet kararlarının sistem ve kriterlerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Renkli Kampüs mezunlarının iş ve staj olasılıklarının artırılması ve Kariyer Buluşmaları organizasyonun yapılması
 • Dernekte çalışanların performans değerlendirmeleri için gerekli sistemlerin kurulması ve uygulanması
 • Derneğin organizasyonel yapılanmasının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Gönüllü kayıtlarının ve katılımlarının takip edilmesi
 • Değiştiren Adımlar Derneği üyelerinin ve program mezunlarına ait bilgilerin güncel tutulması ve yönetilmesi

İletişim ve Halkla İlişkiler

 • Sosyal medya hesaplarının aktif olarak yönetilmesi
 • Dernek web sitesinin içerik yönetiminin yapılması
 • Üniversite ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerin artırılması için çeşitli etkinlik ve aktivitelerde, farklı sempozyum ve çalıştaylarda dernek temsilinin gerçekleştirilmesi
 • Dernek adına sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi
 • Dernek logosu ile üretilecek ürünlerin organizasyonun yapılması

Program Yönetimi

Renkli Kampüs Program Yönetimi

 • Renkli Kampüs programının modüllerinin konularının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Konuşmacı araştırması ve ilk iletişimlerinin yapılması
 • Program için gerekli olan sponsorlukların araştırılması ve sağlanması
 • Program için gerekli olan konuşmacı ve mezun ödüllerinin planlanması
 • Programın operasyonel süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonunun yapılması
 • Katılımcıların programa aktif olarak katılımlarının takibinin yapılması
 • Tüm birimler ile koordinasyonlu olarak programın düzenli yönetiminin yapılması
 • Modüllerdeki etkinlikler ve lokasyonlar ile ilgili olarak değerlendirme anketlerinin kurgulanması, doldurulmasının sağlanması ve değerlendirme özetinin tüm yönetim birimleri ile paylaşılması
 • Derneğin gönüllü ve mezun havuzunu kullanarak program sürecinde destek verecek gönüllülerin koordinasyonu, motivasyon ve ödüllendirilmesi

Renkli Adımlar Program Yönetimi

 • Renkli Adımlar programının modüllerinin konularının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Konuşmacı araştırması ve ilk iletişimlerinin yapılması
 • Program için gerekli olan sponsorlukların araştırılması ve sağlanması
 • Program için gerekli olan konuşmacı ve mezun ödüllerinin planlanması
 • Programın operasyonel süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonun sağlanması
 • Katılımcıların programa aktif olarak katılımlarının takibinin yapılması
 • Gerekli zamanlarda uyarıların yapılması
 • Tüm birimler ile koordinasyonlu olarak programın düzenli yönetiminin yapılması
 • Modüllerdeki etkinlikler ve lokasyonlar ile ilgili olarak değerlendirme anketlerinin kurgulanması, doldurulmasının sağlanması ve değerlendirme özetinin tüm yönetim birimleri ile paylaşılması
 • Derneğin gönüllü ve mezun havuzunu kullanarak program sürecinde destek verecek gönüllülerin koordinasyonu, motivasyon ve ödüllendirilmesi
Devamını Oku Gizle

Bilgi, Teknoloji ve Erişebilirlik

 • Dernek web sitesinin çalışır ve güncel tutulması
 • IT programlarının erişilebilir olmalarının sağlanması
 • Birimlerin ihtiyaç duydukları teknik sistem ve altyapı için projelerin geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi
 • Mezun veritabanının güncel, erişilebilir ve güvenli olarak tutulması için gerekli altyapının oluşturulması
 • Gerekli yedeklemelerin yapılması

Hukuk

 • Derneğin hukuksal konularda riske girmemesi için yasal süreçlerin aktif şekilde araştırılması
 • Derneğin hukuki süreçlerini yasal sorumluluklarına göre yerine getirmesi
 • Hukuki süreçlerle ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve uyarılması
 • Derneğin hukuk süreçlerinin tanımlanması ve yürütülmesi
 • Marka ve fikir mülkiyeti sahipliklerinin yürütülmesi
 • Genel Kurul organizasyonun yapılması
 • Üye başvuru ve kabul süreçlerinin takibinin yapılması
 • KVKK konularının takibinin yapılması
 •  

Kaynak ve İş Geliştirme

 • Derneğin kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması
 • Ulusal ve uluslararası bağış, hibe programlarının takip edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması
 • Muhasebe ve finans ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • Üye aidat süreçlerinin takibinin yapılması
 • Dernek bütçesi ve mali tablolarının oluşturulması
 • Bireysel ve kurumsal bağış hacminin artırılması için çeşitli proje ve etkinlikler yapılması, bu amaçla ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Dernek ana hedef ve stratejilerine uygun olarak yeni programlar geliştirilmesi

Mentör Network Akademi

 • Renkli Kampüs programının bel kemiği olan Proje Atölyesi’nin yapısının kurgulanması
 • Program yönetimi ile koordinasyonlu olarak program süresince gerçekleşecek Atölye çalışmalarının süreçlerinin planlanması
 • Mentör ve STK seçimleri, Mentör ve STK ilişkilerinin yönetiminin yapılması
 • Proje ekiplerin oluşturulması
 • Gerekli mentörlük eğitim ve çalışmalarının organizasyonun yapılması
 • Katılımcıların Proje Atölyelerinde performanslarının ve aktif olarak katılımlarının değerlendirilmesi