Değiştiren Adımlar Derneği'nin Hikayesi

2018 yılında kadın, erkek, çocuk, genç, engelli, engelsiz tüm toplumsal gruplara yönelik güçlendirici ve fırsat eşitliğini sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek, sivil toplumda aktifleşmeyi desteklemek ve sürdürülebilir kalkınma yaratmak için kuruldu.

Değiştiren Adımlar Derneği, enerjisini dünyayı değiştirmeye hazır olan mezun ve gönüllü ağındaki gençlerden ve genç hissedenlerden alıyor. Derneğin kuruluş aşamasından başlayarak tüm süreçlerinde tamamen gönüllülüğü dayanarak ilerleyen bir çalışma sistemi mevcut. Üniversite öğrencisi gençler, dernek bünyesinde bulundukları ekiplerde sosyal medya, kaynak geliştirme, insan kaynakları gibi alanlarda dernek faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin bir kısmı da yine daha eşitlikçi ve özgür bir dünya için çabalayan gençlerden oluşuyor.

Vizyonumuz

Çeşitliliğin benimsendiği birlikte yaşam kültürünü oluşturan, geliştiren ve bu konuda değer yaratan
Türkiye’de ilk akla gelen STK olmak.

Misyonumuz

Fırsat eşitliğini sağlamak için erişilebilirlik ve kapsayıcılık odağıyla farkındalık oluşturmak ve değişim öncüleri yaratmak.

Amacımız

Değiştiren Adımlar Derneği; bağımsız, özgün, kendi kaynaklarını yaratan ve değişimin temsilcisi olan kişi ve kurumları bir araya getirerek program ve projeler üretir. Amacımız çeşitliliğin kabul gördüğü yenilikçi, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam kültürü oluşturmak.

Değerlerimiz

Eşitlik
Sorumluluk
Öncülük
Duyarlılık
Çeşitlilik
Demokrasi
Değişkenlik
Çevreci
Yapıcılık
Bağımsız Olmak
Önyargısızlık