Sürdürülebilirlik Manifestosu

Değiştiren Adımlar Derneği Sürdürülebilirlik Manifestosu
1. Değiştiren Adımlar Derneği olarak çeşitliliğin kabul gördüğü, farklılıklarla birlikte
yaşadığımız, yenilikçi, değişimi kucakladığımız, gelişen ve birlik içinde olan bir yaşam
kültürü oluşturmak için varız. Bu kültürün önemli bir sac ayağı olan sürdürülebilirlik
açısından hem bireysel hem de kolektif sosyal sorumluluk bilinç ve farkındalığımızı
geliştirmeyi, paydaşlarımızla birlikte uzun vadeli, insan ve sonuç odaklı proje ve süreçlere
öncülük etmeyi önemsiyor, topluma ve dünyaya karşı sorumlu hissediyoruz.
2. Sürdürülebilirlik politikamızda toplum temelli bir yaklaşımı benimsiyor; yapacağımız
çalışmalarda aşağıdaki ilkeleri temel alıyoruz:
• Hak temelli yaklaşım,
• Katılım,
• Yaş, cinsiyet ve farklılıkların analizi,
• Güçlendirme,
• Sahiplik, çözümler ve sürdürülebilirlik,
• Şeffaflık ve sorumluluk.

3. Yaşadığımız dünyanın gelecek nesillerden ödünç alındığı düşüncesinden hareketle
yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde; çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal
kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu ve kirliliğin önlenmesini, her türlü
atığın öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme
kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikamızın temeli
olarak kabul ediyoruz.
4. Dünyaya, ülkemize, üye, gönüllü ve paydaşlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle ve
toplumun yararına, kalıcı, sürdürülebilir, şeffaf ve erişilebilir bir işleyişle çalışıyor;
gelecekten aldığımız ilhamla bilgiyi, teknolojiyi ve insanı odağımızda tutuyor, kültürel
zenginliklerin artması, sosyal yaşamın çeşitliliği ve topluma karşı sorumluluk
merceğinde gelişim alanlarımızı belirliyoruz.

5. İnsanların yaşamlarına gerçek değerler katacak süreçler geliştirmek için vizyon, misyon
ve değerlerimizin rehberliğinde cesaret ve tutkuyla çalışıyor, çağın öne çıkan yetkinlikleri
ışığında sürekli gelişimi destekliyor, derneğimizi kararlılıkla geleceğe taşıyoruz.
6. Doğa ve yetişen yeni kuşaklar için “sorumlu dünya vatandaşı” hassasiyetiyle hareket
ediyor; kaynaklarımızı etkin kullanarak “sorumlu üretici” ve “bilinçli tüketici” olmaya
özen gösteriyor, geri dönüşümü odağımıza alarak tek kullanımlık plastiklere karşı
“plastiksiz bir gelecek” hayal ediyoruz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızın önerileriyle
zenginleşen bir yol haritası üzerinden faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.

7. Doğayı korumak, sağlıklı nesiller ve #yarınlarımıziçin doğal kaynakların kendini yenileme
kapasitesini aşmamamız ve doğanın sağladığı mal ve hizmetlerin gerçek değerini
kavrayarak yaşamamız gerektiğinin farkındalığıyla daha az hammadde kullanarak daha
fazla üretmeyi önemli bir öncelik olarak ele alıyoruz.
8. “İyilik insanlık sanatıdır.” prensibi ile topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya iyi iz
bırakmayı, toplumsal ilerlemeye katkı vermeyi daima öncelik olarak görüyor, takip
ettiğimiz sürdürülebilirlik politikamız ile karbon ayak izimizi sıfıra indirerek insana ve
çevreye saygıda rol model dernek olmayı hedefliyoruz.