Değiştiren Adımlar Derneği Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan 8 ekipten oluşmaktadır. Bu ekipler ve sorumluluk alanları aşağıdaki gibidir.

İnsan Kaynakları ve Kapasite Geliştirme

Başlıca Görev Tanımı: Dernek program mezunlarının, üyelerinin ve gönüllülerinin tüm İK süreçlerinin yönetimi
 • Dernek Yönetim ve gönüllü grubu içindeki yetkinliklerin desteklenmesi ve gönüllü ve üye ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Üye ve mezunların aidiyet duygularını pekiştirerek derneğe gönüllü katkı sağlamalarını destekleyecek etkinliklerin yapılması, dönemsel dernek ve programlar hakkında bilgilendirilmesi
 • Gönüllü havuzunun genişletilmesi, üye ve gönüllülerle birebir iletişimde olunması, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi
 • Renkli Kampüs programlarına katılacak katılımcıların seçilmesi
 • Program mezuniyet kararlarının sistem ve kriterlerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Renkli Kampüs mezunlarının iş ve staj olasılıklarının artırılması ve Kariyer Buluşmaları organizasyonun yapılması
 • Dernekte çalışanların performans değerlendirmeleri için gerekli sistemlerin kurulması ve uygulanması
 • Derneğin organizasyonel yapılanmasının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Gönüllü kayıtlarının ve katılımlarının takip edilmesi
 • Değiştiren Adımlar Derneği üyelerinin ve program mezunlarına ait bilgilerin güncel tutulması ve yönetilmesi
Önemli şirketlerin insan kaynaklarında uzunca süre çalışmış 2 tecrübeli kadının öncülüğünde İK ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Önemli şirketlerin insan kaynaklarında uzunca süre çalışmış 2 tecrübeli kadının öncülüğünde İK ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin en kalabalık ekiplerinden olan İK ekibi dernek içinde Jedi Avcıları ismini kullanıyor.

İletişim ve Halkla İlişkiler

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin tüm iletişim süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi
 • Sosyal medya hesaplarının aktif olarak yönetilmesi
 • Dernek web sitesinin içerik yönetiminin yapılması
 • Üniversite ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerin artırılması için çeşitli etkinlik ve aktivitelerde, farklı sempozyum ve çalıştaylarda dernek temsilinin gerçekleştirilmesi
 • Dernek adına sempozyum ve çalıştay düzenlenmesi
 • Dernek logosu ile üretilecek ürünlerin organizasyonun yapılması
Derneğin Dışarıya Açılan Kapısı

Derneğin Dışarıya Açılan Kapısı

Program Yönetimi

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin ana programı RENKLİ KAMPÜS programının geliştirilmesi, koordinasyonu ve yürütülmesi.

Renkli Kampüs Program Yönetimi

 • Renkli Kampüs programının modüllerinin konularının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Konuşmacı araştırması ve ilk iletişimlerinin yapılması
 • Program için gerekli olan sponsorlukların araştırılması ve sağlanması
 • Program için gerekli olan konuşmacı ve mezun ödüllerinin planlanması
 • Programın operasyonel süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonunun yapılması
 • Katılımcıların programa aktif olarak katılımlarının takibinin yapılması
 • Tüm birimler ile koordinasyonlu olarak programın düzenli yönetiminin yapılması
 • Modüllerdeki etkinlikler ve lokasyonlar ile ilgili olarak değerlendirme anketlerinin kurgulanması, doldurulmasının sağlanması ve değerlendirme özetinin tüm yönetim birimleri ile paylaşılması
 • Derneğin gönüllü ve mezun havuzunu kullanarak program sürecinde destek verecek gönüllülerin koordinasyonu, motivasyon ve ödüllendirilmesi

 

Renkli Adımlar Program Yönetimi

 • Renkli Adımlar programının modüllerinin konularının oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Konuşmacı araştırması ve ilk iletişimlerinin yapılması
 • Program için gerekli olan sponsorlukların araştırılması ve sağlanması
 • Program için gerekli olan konuşmacı ve mezun ödüllerinin planlanması
 • Programın operasyonel süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonun sağlanması
 • Katılımcıların programa aktif olarak katılımlarının takibinin yapılması
 • Gerekli zamanlarda uyarıların yapılması
 • Tüm birimler ile koordinasyonlu olarak programın düzenli yönetiminin yapılması
 • Modüllerdeki etkinlikler ve lokasyonlar ile ilgili olarak değerlendirme anketlerinin kurgulanması, doldurulmasının sağlanması ve değerlendirme özetinin tüm yönetim birimleri ile paylaşılması
 • Derneğin gönüllü ve mezun havuzunu kullanarak program sürecinde destek verecek gönüllülerin koordinasyonu, motivasyon ve ödüllendirilmesi
Program Yönetimi Ekibinden Bir Kare

Program Yönetimi Ekibinden Bir Kare

Yaklaşık 2 haftada bir yeni bir programın sıklığında harika işler başarılarak, ufuk açıcı konuşmacıları, ilham veren şirketlerin mekan sponsorluğunda katılımcılar ile bir araya getiriyorlar.

Bilgi, Teknoloji ve Erişebilirlik

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin ihtiyacı duyduğu teknik altyapı sistemlerini oluşturmak, geliştirmek ve korumak
 • Dernek web sitesinin çalışır ve güncel tutulması
 • IT programlarının erişilebilir olmalarının sağlanması
 • Birimlerin ihtiyaç duydukları teknik sistem ve altyapı için projelerin geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi
 • Mezun veritabanının güncel, erişilebilir ve güvenli olarak tutulması için gerekli altyapının oluşturulması
 • Gerekli yedeklemelerin yapılması
Kısaca Kod Bükücüler olarak bilenen bu grup derneğin dijitalleşmesinde önemli rol oynar.

Kısaca Kod Bükücüler olarak bilenen bu grup derneğin dijitalleşmesinde önemli rol oynar.

Hukuk ve Mali İşler

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin mali ve hukuki süreçlerinin yönetimi
 • Derneğin hukuksal konularda riske girmemesi için yasal süreçlerin aktif şekilde araştırılması
 • Derneğin hukuki süreçlerini yasal sorumluluklarına göre yerine getirmesi
 • Hukuki süreçlerle ilgili birimlerin bilgilendirilmesi ve uyarılması
 • Derneğin hukuk süreçlerinin tanımlanması ve yürütülmesi
 • Marka ve fikir mülkiyeti sahipliklerinin yürütülmesi
 • Genel Kurul organizasyonun yapılması
 • Üye başvuru ve kabul süreçlerinin takibinin yapılması
 • KVKK konularının takibinin yapılması
Hukuk ve Finans ekibinin çalışmalarından bir kare

Hukuk ve Finans ekibinin çalışmalarından bir kare

Kaynak ve İş Geliştirme

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin sürdürülebilir olmasını ve yeni proje/etkinlikleri gerçekleştirebilmesini sağlamak, Derneğin gelişerek yaygınlaşmasını ve etki alanının gelişmesi için çalışmak
 • Derneğin kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması
 • Ulusal ve uluslararası bağış, hibe programlarının takip edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması
 • Muhasebe ve finans ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • Üye aidat süreçlerinin takibinin yapılması
 • Dernek bütçesi ve mali tablolarının oluşturulması
 • Bireysel ve kurumsal bağış hacminin artırılması için çeşitli proje ve etkinlikler yapılması, bu amaçla ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi
 • Dernek ana hedef ve stratejilerine uygun olarak yeni programlar geliştirilmesi
Yazılan yeni projeler ve programlarla hem derneğin gelirini artırmayı hem de sosyal fayda amaçlanmaktadır.

Yazılan yeni projeler ve programlarla hem derneğin gelirini artırmayı hem de sosyal fayda amaçlanmaktadır.

Mentör Network Akademi

Başlıca Görev Tanımı: Renkli Kampüs Programının sivil toplumda aktifleşmek olan ana hedeflerinden birinin  hayata geçirilmesini sağlayan  proje yönetimini  kurgulanması , koordinasyonu ve yönetimi
 • Renkli Kampüs programının bel kemiği olan Proje Atölyesi’nin yapısının kurgulanması
 • Program yönetimi ile koordinasyonlu olarak program süresince gerçekleşecek Atölye çalışmalarının süreçlerinin planlanması
 • Mentör ve STK seçimleri, Mentör ve STK ilişkilerinin yönetiminin yapılması
 • Proje ekiplerin oluşturulması
 • Gerekli mentörlük eğitim ve çalışmalarının organizasyonun yapılması
 • Katılımcıların Proje Atölyelerinde performanslarının ve aktif olarak katılımlarının değerlendirilmesi
Sorumlu Liderlik Programının bel kemiği olan projelerin ve mentörlerin organizasyon ve takibinin yapıldığı gruptur.n

Sorumlu Liderlik Programının bel kemiği olan projelerin ve mentörlerin organizasyon ve takibinin yapıldığı gruptur.n

Yeni Ufuklar - Yelken Ekibi

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin Renkli Kampüs Programı mezunlarının ve gönüllülerinin katılabildiği ileri derece liderlik ve takımdaşlık yetkinliklerinin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan yelken takımı ve eğitimlerinin koordinasyonu
 • Katılımcıların seçilmesi,
 • Katılım performanslarının takibi,
 • Sosyal medya kanallarında iletişiminin Renkli Kampüs ve Değiştiren Adımlar derneği ile bağlantılı olarak yapılması,
 • Yelken eğitimi veren sponsor ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • Dernek adına katılınacak yarışlar için koordinasyonun ve hazırlıkların yapılması

gibi görevlerden sorumludur.