Değiştiren Adımlar Derneği sürdürülebilirliğini ve operasyonlarını geniş bir gönüllü ve mentör ağı ile yönetmektedir. Şu anda Renkli Kampüs programından mezun olmuş gençlerin çoğunluğu oluşturduğu, mentör ve kurucularla birlikte 45 kişilik gönüllü bir ekiple yönetilen Değiştiren Adımlar'ın sekiz farklı alt yönetim ekibi bulunmaktadır. Bu ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde Değiştiren Adımlar sürdürülebilir programlar ve projeler üretmeye devam etmektedir.

İnsan Kaynakları ve Kapasite Geliştirme

Başlıca Görev Tanımı: Dernek program mezunlarının, üyelerinin ve gönüllülerinin tüm İK süreçlerinin yönetimi
 • Dernek Yönetim ve gönüllü grubu içindeki yetkinliklerin dernek vizyonu doğrultusunda desteklenmesi ve gelişiminden,
 • Üye ve mezunların aidiyet duygularını pekiştirecek, dernek ve programlarının gönüllü olarak katkı sağlamalarını destekleyen etkinliklerin yapılmasından,
 • Dernek programlarına katılacak katılımcıların seçilmeleri için sistemlerin kurulması ve her dönemde seçimlerin gerçekleştirilmesinden,
 • Program mezuniyet kararlarının sistem ve kriterlerinin oluşturulmasından ve uygulanmasından,
 • Mezunlarının iş ve staj olasılıklarının artırılmasından ve Kariyer günü organizasyonunun yürütülmesinden,
 • Dernekte çalışanların performans değerlendirmeleri için gerekli sistemlerin kurulmasından ve uygulanmasından,
 • Derneğin organizasyonel yapılanmasını oluşturulmasından ve geliştirilmesinden sorumludur.
 • Kankam Burada” çalışmasını Renkli Kampüs programı içinde yürütmek, katılımcıların sorun, ihtiyaç vb. alarak onlara yön göstermek , çıktılarını değerlendirilmesi ve ilgili birimler ile paylaşılması, gerekli aksiyonların alınmasının takibinden sorumludur.
Önemli şirketlerin insan kaynaklarında uzunca süre çalışmış 2 tecrübeli kadının öncülüğünde İK ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Önemli şirketlerin insan kaynaklarında uzunca süre çalışmış 2 tecrübeli kadının öncülüğünde İK ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin en kalabalık ekiplerinden olan İK ekibi dernek içinde Jedi Avcıları ismini kullanıyor.

İletişim ve Halkla İlişkiler

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin tüm iletişim süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi

Derneğin ana hedef ve stratejiler doğrultusunda;

 • Sosyal medya hesaplarının aktif olarak yönetilmesi
 • Dernek Web sitesinin içerik yönetimi
 • Üniversite ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerin artırılması için çeşitli etkinlik ve aktivitelerde, farklı sempozyum ve çalıştaylarda dernek temsili,
 • Dernek adına sempozyum ve çalıştay vb. düzenlenmesi,
 • Dernek logosu ile üretilecek ürünlerin organizasyonundan,

sorumludur.

Gönüllü ve Üye İlişkilerinin yürütülmesi;

 • Derneğin gönüllü havuzunun oluşturulması, geliştirilmesi
 • Derneğin programları veya derneğin diğer aktivite ve projelerinde yer almaları için canlı tutulmasından ,
 • Kayıtlarının ve katılımlarının takip edilmesinden ,
 • Değiştiren Adımlar Derneği üyelerinin ve program mezunlarına ait bilgilerinin güncel tutulmasından ve yönetilmesinden,
 • Dönemsel dernek ve programlar hakkında bilgilendirilmelerinden,
 • Birebir iletişimde olunmasından, motivasyonlarından ve ödüllendirilmesinden,

sorumludur.

Derneğin Dışarıya Açılan Kapısı

Derneğin Dışarıya Açılan Kapısı

Program Yönetimi

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin ana programı RENKLİ KAMPÜS programının geliştirilmesi, koordinasyonu ve yürütülmesi.

Renkli Kampüs(RK) Geliştirme ve Sponsorluk kapsamında;

 • RK Programının modüllerinin konularının oluşturulması ve geliştirilmesi,
 • Konuşmacı araştırması ve ilk iletişimlerinin yapılması,
 • mekan sponsorluklarının araştırılması ve sağlanması,
 • program için gerekli olan konuşmacı ve mezun ödüllerinin planlanması ve bunlar ile ilgili sponsorların bulunması,
 • Ayrıca Anadolu Gençleri gibi alt projelerin geliştirilmesinden ve bunlara ihtiyaç duyulacak kaynakların oluşturulması

gibi görevlerden sorumludur.

Renkli Kampüs program operasyonu kapsamında;

 • Programın operasyonel süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonu,
 • Katılımcıların programa aktif olarak katılımlarının takibi,
 • Gerekli zamanlarda uyarıların yapılması,
 • Tüm birimler ile koordinasyonlu olarak programın düzenli yönetimi,
 • Dönemdeki modüllerdeki etkinlikler ve lokasyonları ile ilgili olarak değerlendirme anketlerinin kurgulanması, doldurulmasının sağlanması ve değerlendirme özetinin tüm yönetim birimleri ile paylaşılması

gibi görevlerden sorumludur.

Renkli Kampüs Gönüllü Koordinasyon kapsamında;

 • Derneğin gönüllü ve mezun havuzunu kullanarak program sürecinde destek verecek gönüllülerin koordinasyonu,
 • Motivasyon ve ödüllendirilmesi

gibi görevlerden sorumludur.

Program Yönetimi Ekibinden Bir Kare

Program Yönetimi Ekibinden Bir Kare

Yaklaşık 2 haftada bir yeni bir programın sıklığında harika işler başarılarak, ufuk açıcı konuşmacıları, ilham veren şirketlerin mekan sponsorluğunda katılımcılar ile bir araya getiriyorlar.

Bilgi, Teknoloji ve Erişebilirlik

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin ihtiyacı duyduğu teknik altyapı sistemlerini oluşturmak, geliştirmek ve korumak
 • Dernek ve dernek programlarının web sitelerinin çalışır ve güncel tutulmasından,
 • IT programların erişilebilir olmalarını sağlanmasından,
 • Birimlerin ihtiyaç duydukları teknik sistem ve altyapı için projelerin geliştirilmesi ve bunları hayata geçirilmesinden,
 • Mezun veritabanın güncel, erişilebilir ve güvenli olarak tutulması için gerekli altyapının oluşturulmasından,
 • Gerekli yedeklemelerinin yapılmasından

sorumludur.

Kısaca Kod Bükücüler olarak bilenen bu grup derneğin dijitalleşmesinde önemli rol oynar.

Kısaca Kod Bükücüler olarak bilenen bu grup derneğin dijitalleşmesinde önemli rol oynar.

Hukuk ve Mali İşler

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin mali ve hukuki süreçlerinin yönetimi

Hukuk ve mali ana konular olarak 2 alt grubu vardır.

 • Derneğin hukuksal ve mali süreçlerde riske girmemesi için yasal süreçleri aktif araştırma,
 • Derneğin mali ve hukuki süreçlerini yasal sorumluluklara göre gerine getirmeİlgili birimleri bilgilendirme ve uyarma,
 • Muhasebe ve finans ile ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Üye aidat süreçlerinin takibi,
 • Dernek bütçesi ve mali tablolarının oluşturulması,
 • Derneğin hukuk süreçlerinin tanımlanması ve yürütülmesi,
 • Marka ve fikir mülkiyeti sahipliklerinin yürütülmesi,
 • Genel Kurul organizasyonu

gibi görevlerden sorumludur.

Hukuk ve Finans ekibinin çalışmalarından bir kare

Hukuk ve Finans ekibinin çalışmalarından bir kare

Kaynak ve İş Geliştirme

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin sürdürülebilir olmasını ve yeni proje/etkinlikleri gerçekleştirebilmesini sağlamak, Derneğin gelişerek yaygınlaşmasını ve etki alanının gelişmesi için çalışmak
 • Derneğin kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması,
 • Ulusal ve uluslararası bağış, hibe programlarını takip edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması,
 • Bireysel ve kurumsal bağış hacminin artırılması için çeşitli proje ve etkinlikler yapılması, bu amaçla ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Dernek ana hedef ve stratejilerine uygun olarak yeni programlar geliştirmek,
 • Renkli Kampüs programlarında geliştirilen projeleri , mezunlarımızın kurduğu sosyal platform, sosyal girişimleri desteklemek ve dernek ile potansiyel işbirliklerini geliştirmek, (Örn. Erişilebilir Her Şey)

gibi görevleri ve sorumlulukları vardır.

Yazılan yeni projeler ve programlarla hem derneğin gelirini artırmayı hem de sosyal fayda amaçlanmaktadır.

Yazılan yeni projeler ve programlarla hem derneğin gelirini artırmayı hem de sosyal fayda amaçlanmaktadır.

Mentör Network Akademi

Başlıca Görev Tanımı: Renkli Kampüs Programının sivil toplumda aktifleşmek olan ana hedeflerinden birinin  hayata geçirilmesini sağlayan  proje yönetimini  kurgulanması , koordinasyonu ve yönetimi
 • Renkli Kampüs Programının bel kemiği olan Proje Atölyesinin yapısının kurgulanması,
 • Program yönetimi ile koordinasyonlu olarak program süresince gerçekleşecek Atölye çalışmalarının süreçlerini planlanması,
 • Mentör ve STK seçimleri, Mentör ve STK ilişkilerinin yönetimi
 • Proje ekiplerin oluşturulması ,
 • Gerekli mentörlük eğitim ve çalışmalarının organizasyonu
 • Katılımcıların Proje Atölyelerinde performanslarının ve aktif olarak katılımlarının değerlendirilmesi

gibi görevleri ve sorumlulukları vardır.

Sorumlu Liderlik Programının bel kemiği olan projelerin ve mentörlerin organizasyon ve takibinin yapıldığı gruptur.n

Sorumlu Liderlik Programının bel kemiği olan projelerin ve mentörlerin organizasyon ve takibinin yapıldığı gruptur.n

Yeni Ufuklar - Yelken Ekibi

Başlıca Görev Tanımı: Derneğin Renkli Kampüs Programı mezunlarının ve gönüllülerinin katılabildiği ileri derece liderlik ve takımdaşlık yetkinliklerinin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan yelken takımı ve eğitimlerinin koordinasyonu
 • Katılımcıların seçilmesi,
 • Katılım performanslarının takibi,
 • Sosyal medya kanallarında iletişiminin Renkli Kampüs ve Değiştiren Adımlar derneği ile bağlantılı olarak yapılması,
 • Yelken eğitimi veren sponsor ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • Dernek adına katılınacak yarışlar için koordinasyonun ve hazırlıkların yapılması

gibi görevlerden sorumludur.